Customer Testimonials

Vũ Hồng Khoa, Hồ Chí Minh

Mua chuột được 1 tuần thì lỗi con lăn chạy gần 20km ra cửa hàng đổi thì bảo 3,4 ngày nữa nhận vì phải gửi cho bên sản xuất, in luôn phiếu nhận bảo hành rồi thì mình bảo: " Chuột mới mua được 1 tuần mà anh " . Ngay lập tức bảo đổi luôn chuột mới cho mình :3 điểm 10 cho chất lượng