Customer Testimonials

Anh Quang Vũ, Hải Phòng, Vietnam

Mới mua ở playzone lần đầu nhưng cảm giác rất thoải mái ! Được tư vấn tận răng dù bản thân không phải là người hiểu biết nhiều về đồ công nghệ, nhưng mà phong cách làm việc cũng như sự nhiệt tình của các anh làm mình thấy rất hài lòng � Sẽ còn tới playzone dài dài !!!!