Customer Testimonials

Hiếu Nguyễn , Vĩnh Long

Nhận được con strafe từ shop, tư vấn nhiệt tình, vừa đặt là gọi ngay. Chiều gửi ship, sáng hôm sau nhận �. Cảm thấy được tôn trọng.