Customer Testimonials

Nguyễn Minh Tuấn, Hà Nội

Mua con DxRacer tại Playzone dùng hơn một năm trời mà vẫn không hề hỏng.. đến cửa hàng nhân viên tư vấn rất nhiệt tình,chuyên nghiệp