Customer Testimonials

Họa Sỹ, Bãi Cháy

3 con Razer deathander 2013 + Goliathus + bag + ... từ 2013 tới hiện nay chúng vẫn luôn hoàn hảo