Vừa đẹp trai vừa ngầu <3

2017-01-20 01:47:41 0 By: Đặng Số lần đọc: 2774

Fan boy razer, only razer

Tôi thấy dàn razer trên quần Jeans

Chi tiết dàn gear về chiến game Pikachu:

Death Adder Elite: 1690k
Kraken Pro V2: 1990k
BW Tournament Chroma: 2490k