Khi các bạn Vũng Tàu đi lắp PC

2017-03-16 14:44:12 0 By: Mai Số lần đọc: 2890

Đi lắp PC phải có người hộ tống như thế này nhé :v